Inhoud
Hoewel GewoonGreetje ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan GewoonGreetje niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. GewoonGreetje kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. GewoonGreetje accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden waarnaar in deze site verwezen wordt. GewoonGreetje kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

Maatwerk
Elk product van GewoonGreetje is uniek en meestal handgemaakt. Dit betekent dat bestellingen kunnen afwijken van de afbeelding op deze site of die je hebt aangeleverd als voorbeeld. GewoonGreetje doet haar uiterste best bestellingen en verzoeken met zorg uit voeren. Leveringen zijn maatwerk en gevolg van de creatieve vorming van GewoonGreetje. Retouren en restitutie van het aankoopbedrag zijn bij maatwerk daarom niet mogelijk.

Hyperlinks
Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop GewoonGreetje geen invloed heeft. GewoonGreetje kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Copyright
Niets van deze website mag zonder toestemming van GewoonGreetje worden overgenomen, gebruikt, gepubliceerd of anderszins voor eigen gebruik worden toegepast. Wil je een samenwerking met GewoonGreetje aangaan, neem dan contact op.